facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Psychologia zachowań społecznych”

30 maja 2015 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja naukowa, w której udział wzięli studenci studiów podyplomowych „Psychologia zachowań społecznych”, wyróżnieni za swoje prace i projekty badawcze. Podzielili się oni wynikami swoich badań i analiz, które stanowiły treść przygotowanych przez nich prac dyplomowych.

W tym roku wystąpienia studentów dotyczyły kilku wątków tematycznych: funkcjonowania rodzin zastępczych i problemów psychologicznych związanych z  adopcją, radzenia sobie ze stresem (na przykładzie stresu podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy) i z lękiem (dentofobii), a także walki z uprzedzeniami (aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pochodzenia romskiego) i z niesprawiedliwością (uwarunkowań whistleblowingu).

Konferencja pt. „Psychologia zachowań społecznych” wieńczy studia, w czasie których słuchacze poznają mechanizmy sterujące zachowaniami społecznymi i starają się lepiej zrozumieć prawa nimi rządzące.

Konferencję uświetnił wykład mgr Marii Chełkowskiej na temat psychologii muzyki, który wprowadził uczestników spotkania w atmosferę corocznego koncertu mgr Jolanty Wieteski, także absolwentki tych studiów. Był to koncert nietypowy – mgr Jolanta Wieteska zagrała na gongach tybetańskich i zademonstrowała moc, która drzemie w dźwiękach tych instrumentów, co stanowiło także metaforę siły zaangażowania studentów w różne działania natury społecznej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.