facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Przekroczyć próg – nadzieje i wyzwania w integracji społecznej i zawodowej osób niewidomych i słabowidzących”

7 czerwca 2011 r. o godz. 9.05 w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku będzie miała miejsce konferencja pt.: „Przekroczyć próg – nadzieje i wyzwania w integracji społecznej i zawodowej osób niewidomych i słabowidzących”. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z przystosowaniem przestrzeni publicznej dla osób niewidomych.

Podczas konferencji odbędą się wykłady prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz oraz dr. Andrzeja Górnego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent miasta Rybnik Adam Fudali.

Uczestnicy będą mogli zarejestrować się od godz. 8.30 do 9.00.

Szczegółowy plan konferencji.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.