facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020…”

16 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w Sali Sejmu Śląskiego (Katowice, ul. Ligonia 46) odbędzie się konferencja pt. „«Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Założenia do Umowy Partnerstwa» – konsultacje regionalne”.

Spotkanie poświęcone będzie założeniom Umowy Partnerstwa, w której zostaną zawarte wzajemne zobowiązania Komisji Europejskiej i państwa członkowskiego, w tym przede wszystkim odnośnie celów strategicznych, obszarów wsparcia, instrumentów rozwoju terytorialnego, liczby i rodzaju programów operacyjnych, podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, warunkowości ex-ante oraz wskaźników.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.