facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Programowanie – Kariera – Biznes Vol. 2”

12 maja 2016 roku o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Programowanie – Kariera – Biznes Vol. 2”. Wydarzenie adresowane jest do osób przygotowujących się do pracy jako programista oraz kształcących i poszukujących tego typu pracowników. Program konferencji obejmuje m.in. wykłady prowadzone przez zaproszonych prelegentów:

  • „Pixel Wars" –  Eric Hamaker,
  • „Cache memory in C++"  – Pablo Ribalta,
  • „C++ w systemach wbudowanych"  – Szymon Stroba i Marcina Koloska, a także panel dyskusyjny i konkurs dla studentów.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  www.pkb.pti.katowice.pl.

grafika reklamująca konferencje pt."Programowanie – Kariera – Biznes Vol. 2"

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.