facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania”

7 października 2010 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się konferencja naukowa, będąca podsumowaniem projektu „Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania”.

W programie wydarzenia znajdują się wykłady m.in.: dr. Roberta Alberskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr. Wojciecha Peszyńskiego z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr. Arkadiusza Modrzejewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania uczestnikom książki pt. „Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania” pod redakcją naukową dr Agnieszki Turskiej-Kawy oraz dr. Waldemara Wojtasika z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, koordynatorów projektu.

Projekt badawczy ukierunkowany został na eksplorację problematyki zachowań wyborczych, szczególnie czynników determinujących identyfikacje polityczne. Jego głównym celem jest diagnoza społecznych i psychologicznych uwarunkowań decyzji wyborczych. W związku z planowaniem cyklicznych badań autorzy pragną zgromadzić materiał porównawczy, dzięki któremu można będzie uchwycić zmiany poziomów analizowanych zmiennych w czasie i ewentualnego przepływu elektoratów. Badanie uwarunkowań zachowań politycznych jednostek oraz ich motywacji do aktywnego udziału w życiu politycznym jest również istotne z punktu widzenia budowania społeczeństwa obywatelskiego, którego jednym z ważnych wymiarów jest partycypacja wyborcza.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.