facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Prawda a rzeczywistość…”

Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie organizuje konferencję pt. „Prawda a rzeczywistość. Człowiek i świat wartości w filozofii i edukacji”, która odbędzie się 27 listopada 2015 roku. Tematyka konferencji dotyczy badań antropologiczno-aksjologicznych oraz edukacyjno-filozoficznych. Wydarzenie ma na celu doprowadzenie do opracowania diagnozy prowadzonych interdyscyplinarnych badań dotyczących: prawdy, rzeczywistości, bytu ludzkiego i wartości oraz określenie jej znaczenie dla filozofii, edukacji i szeroko rozumianej kultury. Konferencja ma przyczynić się do ożywienia dyskusji o obecności wartości w życiu współczesnego człowieka.

W ramach wydarzenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej i Katolickim Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie odbędą się także warsztaty metodyczne z filozofii wartości.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.