facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Polska literatura popularna 1918–1989. Teorie – Historie – Interpretacje”

Od 11 do 13 października 2012 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku (ul. Rudzka 13 A) będzie się odbywać ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polska literatura popularna 1918–1989. Teorie – Historie – Interpretacje”. Wśród prelegentów znalazł się prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, który wygłosi referat pt. „Ostatnia powieść Marii Rodziewiczówny”.

Organizatorem konferencji jest Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Rybnika Adam Fudali.

Program konferencji
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.