facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”

Ustroń
16.11.2017 - 17.11.2017

16 i 17 listopada 2017 roku w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbędzie się konferencja Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”, która dotyczyć będzie problematyki przedmiotu i zakresu badań oraz wyzwań stojących przed politykami publicznymi.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane z polityką: społeczną, gospodarczą, rynku pracy, rozwoju społeczeństwa wiedzy, bezpieczeństwa, a także spraw wewnętrznych i zagranicznych. Konferencja dotyczyć będzie również: zachowań politycznych, dziennikarstwa, komunikacji społecznej, komunikowania i systemów medialnych, stosunków międzynarodowych, systemów politycznych oraz teorii polityki i myśli politycznej. Naukowcy, którzy wezmą udział w spotkaniu, podejmą się m.in. dokonania oceny efektów działań realizowanych w ramach konkretnych polityk sektorowych, a także analizy merytorycznej i metodologicznej związanej z planowaniem i projektowaniem przedsięwzięć rozwojowych w różnych skalach terytorialnych.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 30 września drogą elektroniczną na adres e-mail: polityka-spoleczna@us.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

Zaproszenie na konferencję (plik pdf)

Formularz zgłoszeniowy (plik pdf)

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.