facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Polacy na Węgrzech, Węgrzy w Polsce w okresie II wojny światowej”

4 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się polsko-węgierska konferencja naukowa pt. „Polacy na Węgrzech, Węgrzy w Polsce w okresie II wojny światowej”. W otwarciu uczestniczyć będą m.in.: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, prezydent Katowic Piotr Uszok, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz oraz ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Węgier w Polsce dr Iván Gyurcsik.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez prezydenta Katowic, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.