facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Pogranicza płci”

19 i 20 listopada 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Pogranicza płci”.

Zagadnienia omawiane podczas wydarzenia to m.in.:

  • podmiotowość w ujęciu gender oraz queer studies;
  • odmieńcze i nienormatywne pożądanie w kulturze;
  • lektury inności oraz wizerunki odmieńców (współcześnie oraz w perspektywie historycznej);
  • nienormatywne narracje tożsamościowe w literaturze, sztuce, filmie, mediach i kulturze popularnej;
  • kategoria ciała w kulturze, a zwłaszcza szeroko rozumiane jego transgresje; moda i strój jako forma;  
  • przekraczania granic płci (drag, crossdressing itd.);
  • polityczność a płeć, dyskursy płci – przestrzeń wolności czy opresji?

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Gender UŚ, działające przy Wydziale Filologicznym w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.pograniczaplci.blogspot.com.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.