facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość – Teodor Parnicki i Stefan Szymutko”

19 i 20 kwietnia 2012 r. o 9.45 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość – Teodor Parnicki i Stefan Szymutko”, która jest dedykowana pamięci prof. dr. hab. Stefana Szymutki (1958–2009).

Sesja została podzielona na kilka paneli tematycznych: „»Zabij Kleopatrę« T. Parnickiego – historia vs (meta)literatura”, „Lektury Szymutki, lektury z Szymutką”, „Pamięć i ciało”, „Dlaczego literatura jeszcze jest?”.

Organizatorem konferencji jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.