facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym”

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje konferencję naukową pt. „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym”. Wydarzenie odbywać się będzie od 14 do 15 marca 2013 r. w auli Wydziału. Obrady poświęcone będą m.in. nowym formom udziału społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. 
W uroczystym otwarciu konferencji udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program konferencji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.