facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka”

8 listopada 2011 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się konferencja naukowa pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka”. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.

Podczas konferencji omówiona zostanie problematyka nowej, na gruncie polskiego prawa, formy instytucjonalnej realizacji zadań publicznych, jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne, w kształcie określonym przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. Obserwowany ostatnio w praktyce wzrost zainteresowania instytucją partnerstwa uzasadnia potrzebę jej pogłębionej analizy.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt drogą elektroniczą – adres e-mail: michal.kania@us.edu.pl.

 

Program konferencji

Informacje dla studentów

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.