facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających”

9 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających”. Wydarzenie jest adresowane do kadry kierującej jednostkami administracji publicznej i strefy budżetowej. W programie spotkania znajdą się wystąpienia ekspertów: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, CINiBA, firm outsourcingowych, a także prezentacje dobrych praktyk w tym zakresie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W inauguracji spotkania uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorem konferencji jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Zgłoszenia udziału oraz wszelkie pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja@ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.