facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Officina litteraria I. W kręgu dawnej rodziny i prywatności”

13 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja „Officina litteraria I. W kręgu dawnej rodziny i prywatności”. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Program konferencji

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.