facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Obywatel w zagrożeniu”

25 marca 2011 r. o godz. 10.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach będzie miała miejsce konferencja pt. „Obywatel w zagrożeniu”. Spotkanie podzielone zostało na trzy sesje tematyczne. W pierwszej, poświęconej prawu do dobrej administracji, poruszone zostaną zagadnienia pomocy osobom w stanie zagrożenia. Debatę w tej części poprowadzi prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz.

Druga sesja dotyczyć będzie prawa do pomocy w sytuacji zagrożenia. Debatę poprowadzi rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Irena Lipowicz. Prawu do informacji o zagrożeniach poświęcona zostanie ostatnia, trzecia cześć spotkania, w której poruszone zostaną m.in. kwestie klęsk żywiołowych. Dyskusję poprowadzi red. Wojciech Sarnowicz, reżyser filmów dokumentalnych, członek Rady Społecznej przy Pełnomocniku Terenowym RPO w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.