facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Obnażyć pornografię”

Od 30 listopada do 2 grudnia 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywać będzie się ogólnopolska konferencja naukowa – „Obnażyć pornografię”. Celem obrad będzie próba odpowiedzi na pytanie, czym jest pornografia w dobie ponowoczesnej. Sztuką czy też jej zaprzeczeniem? Przejawem seksualnej opresji czy afirmacją seksualności? 

Wydarzenie stanowi okazję do spotkania się literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, historyków sztuki, antropologów, socjologów, filozofów, etyków i in., zainteresowanych szeroko pojmowanym zjawiskiem pornografii w kulturze.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://obnazyc-pornografie.blogspot.com.


O wydarzeniu napisał serwis „naszemiasto.pl” w artykule pt. „Co to jest pornografia? Zapytaj sąsiada. Może rozbiera się w sieciów” (01.12.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.