facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Oblicza konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”

Sekcja Bezpieczeństwa Międzynarodowego Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Śląskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Oblicza konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”. Seminarium odbędzie się 26 i 27 marca 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11).

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat regulacji prawnych, determinantów, przebiegu oraz skutków dla społeczności międzynarodowej konfliktów zbrojnych rozgrywających się w wytyczonych ramach czasowych, uwzględniając misje humanitarne, a także rolę polskich sił zbrojnych w operacjach ekspedycyjnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.