facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Nowoczesne komputerowe metody kształcenia nauk przyrodniczych – iCSE: Śląski Kongres Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych”

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach organizują konferencję pt. „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia nauk przyrodniczych – iCSE: Śląski Kongres Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych”. Konferencja, która ma przybliżyć możliwości zastosowania nowoczesnych metod komputerowych w nauczaniu takich przedmiotów, jak fizyka, chemia czy przyroda odbędzie się 13 lutego 2014 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych od godz. 9.00–17.40.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Do udziału w konferencji zaproszeni są nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział w specjalnie opracowanych warsztatach oraz odwiedzić wystawę „Zagadki Optyki”. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny. Program spotkania zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie icse.us.edu.pl.

Konferencję patronatem objęli: prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

Współpraca: RoboNet, Combidata, Instytut Odkrywania Tajemnic.

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.