facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”

Cieszyn
20.11.2019 - 20.11.2019

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”, która skierowana jest między innymi do: przedstawicieli szkół wszystkich szczebli i rodzajów, przedszkoli, instytucji kształcenia specjalnego, uniwersytetów trzeciego wieku, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Wydarzenie odbędzie się 20 listopada 2019 roku o godz. 9.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (ul. Bielska 62).

Podczas konferencji zostaną podjęte między innymi następujące zagadnienia:

  • nierówność płci w odniesieniu do edukacji,
  • osoby z niepełnosprawnością w praktyce edukacyjnej,
  • szanse i bariery w edukacji osób starszych,
  • pochodzenie etniczne a szanse i osiągnięcia edukacyjne uczniów,
  • osoby o odmiennej orientacji seksualnej w instytucjach edukacyjnych,
  • wierzący i niewierzący w szkole,
  • poprawa szans edukacyjnych na wsiach i w małych miastach,
  • rola i możliwości samorządów we wdrażaniu równej i sprawiedliwej edukacji.
     

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2019 roku. Szczegółowe informacje i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.