facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego”

16 listopada 2011 r. od godz. 10.00 do 15.00 na Wydziale Nauk Społecznych (Sala Rady Wydziału) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Niepełnosprawność w polityce samorządu terytorialnego”.

Jej celem jest stworzenie platformy wspólnej debaty pomiędzy środowiskiem naukowym, samorządowym i organizacjami pozarządowymi dla wypracowania propozycji zmian, które doprowadzą do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Polityków Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.