facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „New Approaches to Groundwater Vulnerability”

Ustroń
04.06.2018 - 08.06.2018

Od 4 do 8 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „New Approaches to Groundwater Vulnerability”, która jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, w szczególności nowymi metodami i technikami stosowanymi w ocenie tego zjawiska.

Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień znajdą się m.in.:

 • podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w obszarach krasowych,
 • ocena zjawiska w kontekście zmian klimatycznych i użytkowania gruntów oraz w obszarach zurbanizowanych i górniczych,
 • ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w kontekście zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • zasilanie wód podziemnych i jego rola w ocenie zjawiska,
 • mapy podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia i ich praktyczne wykorzystanie,
 • zastosowanie narzędzi GIS oraz modelowania w ocenie podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia.
   

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi UŚ we współpracy z UNESCO, International Association of Hydrogeologists oraz Stowarzyszeniem Hydrogeologów Polskich.

Poprzednie edycje konferencji poświęcone były kolejno:

 • strategii ochrony krasowych zbiorników wodonośnych oraz ich efektywnego zarządzania (1996),
 • zagadnieniom związanym z wykorzystaniem map podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w celu ochrony zasobów hydrogeologicznych (2004),
 • zmianie postrzegania zagadnienia oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia (2015).

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.