facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ

W piątek 20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Michała Grażyńskiego 53) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”, której celem będzie prezentacja wyników badań empirycznych i apriorycznych o tematyce dotyczącej wzorców aktywności naukowej w Polsce i w innych krajach. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich nauk, zwłaszcza pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, historii, kulturoznawstwa, prawa, ekonomii, medycyny oraz politologii.

Wsród proponowanych obszarów tematycznych znajdą się następujące zagadnienia:

 • naukowcy, uczeni, wynalazcy, twórcy, intelektualiści – kim są i co/kogo reprezentują,
 • naukowcy w epokach minionych (ujęcie historyczne) i współcześnie,
 • naukowcy w Polsce i innych krajach (ujęcie komparatystyczne),
 • naukowcy sławni i zapomniani – rekonstrukcja poglądów, koncepcji,
 • naukowcy i ich zespoły badawcze – mistrzowie, uczniowie i kontynuatorzy,
 • wyniki badań opinii społecznej (różnych grup) na temat naukowców i oczekiwań wobec tej grupy zawodowej,
 • osobowość i indywidualność naukowców,
 • trud i jakość życia naukowców, ich losy, rola i powołanie,
 • potrzeby i pragnienia, dążenia i aspiracje uczonych,
 • zainteresowania, fascynacje i proces twórczy,
 • funkcjonowanie w środowisku pracy (powodzenia i niepowodzenia, charakter współpracy i współdziałania, profesjonalizm),
 • kultura osobista i akademicka naukowców,
 • autorytet naukowy i jego determinanty,
 • stan zdrowia (fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego), dobrostan, poczucie sensu życia,
 • komunikacja (i relacja) pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z innymi podmiotami na uczelni i poza nią,
 • poczucie podmiotowości i uprzedmiotowienia – przyczyny i zapobieganie,
 • kształcenie adeptów nauki (między innymi doktorantów) i młodych naukowców,
 • model współczesnego i przyszłego uczonego,
 • wizerunek naukowca – w literaturze i sztuce (muzycznej, plastycznej, architektonicznej, i innych jej dziedzinach).
   

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tematem referatu i krótkim streszczeniem w języku polskim należy przesyłać za pośrednictwem formularza do 20 lutego drogą elektroniczną na adres: konferencjanaukowcy.wpips@us.edu.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: dziekan i prodziekan ds. nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego.

Zaproszenie na konferencję (plik pdf)

Karta zgłoszenia uczestnictwa (plik pdf)

Zalecenia edycyjne dla autorów (plik pdf)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.