facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Nauka, administracja i biznes dla Smart City”

21 października 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja pt. „Nauka, administracja i biznes dla Smart City”. Organizatorami spotkania są: Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie SILGIS, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

W programie zaplanowano omówienie następujących tematów: idea Smart City, publiczne bazy danych w Smart City i inspiracje Smart City, przewidziana jest również dyskusja panelowa. Zaproszenie do wystąpienia przyjął europoseł Jan Olbrycht, a także przedstawiciele wielu uczelni i firm. 

Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Marszałka Województwa Śląskiego, portalu Web.gov.pl. Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie: silgis.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.