facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie…”

uczestnicy konferencji, którzy siedzą i robią notatki

„Badaj, dociekaj, eksperymentuj” to hasło przewodnie konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO)”, która odbędzie się 30 września 2019 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1a).

Podczas wykładów i warsztatów zostaną poruszone takie tematy, jak: rozwój programu Klub Młodego Odkrywcy za granicą, metoda IBSE w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz misja sondy Osiris-REx. Osoby zainteresowane będą mogły także zwiedzić pracownie naukowe i laboratoria Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Klub Młodego Odkrywcy to ogólnopolski program, którego celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w proces uczenia się poprzez wspólne doświadczanie nauki, a także rozbudzanie ciekawości świata i kształtowanie umiejętności ułatwiających jego zrozumienie. Uniwersytet Śląski dołączył do projektu w 2018 roku.

Program konferencji (pdf, 790 kB)

Rejestracja (pdf, 630 kB)

Opisy zajęć (pdf, 829 kB)

Sylwetki wykładowców (pdf, 991 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.