facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Naruszenie praw i wolności obywatelskich na etapie wykonywania kary”

Logo WPiA13 kwietnia 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja pt. „Naruszenie praw i wolności obywatelskich na etapie wykonywania kary”.

 

Program wydarzenia:

  • Maria Niełaczna: „Niedookreślone granice praw i wolności więźniów. Problemy zaobserwowane przez Klinikę art. 42 k.k.w. UW i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w trakcie działań strażniczych”;
  • Przemysław Kazimirski (główny specjalista w Zespole Prawa Karnego Wykonawczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich):  „Problematyka poszanowania praw osób pozbawionych wolności w świetle wykonywania przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji”;
  • Agnieszka Rudnicka: „Wybrane orzeczenia ETPCz stwierdzające naruszenia art. 3 Konwencji w świetle regulacji europejskich reguł więziennych”;
  • Roman Kusz (dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach): „Naruszenie praw i wolności obywatelskich na etapie wykonywania kary z perspektywy obrońcy”;
  • Grzegorz Kiepura (sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach): „Rola sądu penitencjarnego w ochronie praw skazanych”;
  • Anna Jaworska-Wieloch: „Zagrożenia dla praw i wolności skazanych oddanych pod dozór w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.