facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Najnowsze teorie i modele terapii zajęciowych…”

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” z siedzibą w Skoczowie oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie organizują konferencję pt. „Najnowsze teorie i modele terapii zajęciowych. Pytania o kierunki rozwoju terapii zajęciowych w kontekście polskim”. Sympozjum odbywać się będzie 24 i 25 stycznia 2013 r. w Cieszynie oraz Drogomyślu. W programie wydarzenia znajduje się sesja wykładowa, dyskusja oraz wystawa prac, a w drugim dniu zajęcia warsztatowe prowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drogomyślu.

Zaproszenie i program konferencji

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.