facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Model funkcjonowania studiów doktoranckich…”

Od 22 do 24 czerwca 2012 r. w Bydgoszczy odbywać się będzie konferencja pt. „Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Rok pod rządami ustawy »Prawo o szkolnictwie wyższym«”. Uczestników sesji gościć będzie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Pierwszego dnia, podczas inauguracji konferencji, podpisany zostanie akt utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Porozumienia Doktorantów.

W sesji udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który 23 czerwca wraz z prof. dr. hab. inż. Jerzym Woźnickim i prof. dr. hab. inż. Józefem Lubaczem omówi „Wizję studiów III stopnia w świetle ustawy”.

Organizatorami konferencji są: Warszawskie Porozumienie Doktorantów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wpd.waw.pl.

Program wydarzenia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.