facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna…”

17 lipca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się konferencja pt. „Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna – czyli o możliwościach proponowania przez mediatora sposobów rozwiązania sporu”. Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Centra arbitrażu i mediacji – projekt pilotażowy”. W programie zaplanowano wystąpienia oraz panel dyskusyjny, którego celem będzie wypracowanie wspólnych wniosków dotyczących tego, który z modeli postępowania mediacyjnego jest lepszym rozwiązaniem w praktyce.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje wraz z programem i formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie: http://fimediacje.pl/otwarta-konferencja.

Plakat konferencji na Wydziale Prawa i Administracji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.