facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”

Katowice
17.09.2018 - 18.09.2018

17 i 18 września 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie I interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Lektury dramatu/teatru”, której tematem będą „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”.

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie różnorodnych ugruntowanych kulturowo i filozoficznie idei wolności, do których odwołują się dramaturdzy i ludzie teatru XX i XXI wieku. Sympozjum stanie się okazją do postawienia pytań o to, jak interesujący nas dramat i teatr sytuują się wobec problematyki szeroko rozumianej wolności, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu tożsamości, który trapi społeczeństwo ponowoczesne. Refleksja naukowa obejmować będzie zagadnienia opisujące wieloaspektowość pojęcia wolności oraz naturalnie występujące w nim antagonizmy i konflikty.

Wśród poruszanych kwestii znaleźć się mogą następujące zagadnienia:

 • dramat/teatr jako wyraz wolności artystycznej,
 • motywy/obrazy wolności w dramacie/teatrze,
 • maski i przestrzenie wolności/zniewolenia w dramacie/teatrze,
 • wolność jako problem w dramacie/teatrze (pytania o to, czym jest wolność?, wolność jako konieczność czy możliwość wyboru? (K. Jaspers, M. Heidegger, J.-P. Sartre), „wolność absurdalna” (A. Camus), „ekspresja indywidualnej wolności” (Z. Bauman),
 • wolność a zniewolenie,
 • formy zniewolenia i granice wolności artystycznej,
 • „wolność do” i „wolność od” (I. Berlin),
 • wolność (w) postaci/postać (w) wolności,
 • wolność w języku/język wolności,
 • poszukiwanie/przekraczanie/dramat wolności)
 • oraz wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące odsłon/masek wolności w dramacie/teatrze XX i XXI wieku.


Organizowana przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne konferencja adresowana jest do literaturoznawców, językoznawców, teatrologów, kulturoznawców, filozofów oraz wszystkich zainteresowanych proponowanym przez organizatorów tematem.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (około 1200–1500 znaków) należy przesłać do 25 czerwca drogą elektroniczną na adres e-mail: lektury_dramatu@interia.pl. Wszelkie pytania do organizatorów można kierować na ten sam adres e-mail.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Formularz zgłoszeniowy (doc, 318 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.