facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Laboratorium Bronisława Malinowskiego”

10 kwietnia 2013 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Laboratorium Bronisława Malinowskiego”. Organizatorem wydarzenia jest Naukowe Koło Antropologii Kultury. Projekt powstał we współpracy z Zakładem Teorii i Historii Kultury UŚ oraz czasopismem naukowym „Laboratorium Kultury”. Patronat nad sesją objął katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=14035.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.