facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości”

23 kwietnia 2015 r. od godz. 9.30 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) odbędzie się konferencja społeczno-naukowa pt. „Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości”.  

Celem konferencji jest przedstawienie zadań i problemów kurateli sądowej w Polsce, a także odbycie posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się  między innymi:

  • rola kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w sądownictwie powszechnym,
  • opis różnorodności i szerokiego spektrum działań kuratorskich,
  • charakterystyka systemu pracy kuratora z rodziną jako koordynatora różnych służb pracujących na rzecz małoletnich, nieletnich oraz ich rodzin,
  • wskazanie działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu zwalczanie zjawisk społecznie patologicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 kwietnia 2015 r. na adresy e-mail: dr Dorota Prysak: prysakd@op.pl, dr Łukasz Kwadrans: lukaszkwadrans@poczta.fm.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Krajowa Rada Kuratorów, Fundacja na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

Program

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.