facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Kulturowa historia patrzenia i widzenia”

Koło Naukowe Antropologii Kultury UŚ organizuje studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Kulturowa historia patrzenia i widzenia”. Konferencja inaugurująca cykl spotkań poświęconych „kulturowym historiom” odbywać będzie się od 26 do 27 marca 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzeniem towarzyszącym będzie II śląska edycja Przeglądu Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy” (27–28 marca 2015 r., Kino Prokultura w Katowicach).

Konferencja będzie okazją do podjęcia zagadnień historycznych oraz analiz współczesnych, refleksji teoretycznych, jak i interpretacji konkretnych praktyk patrzenia i widzenia. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych dyscyplin, ze szczególnym wskazaniem na kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych.

Przykładowe wątki i obszary badawcze:

 • kulturowo-historyczne uwarunkowania sposobów patrzenia i widzenia,
 • na co kierujemy spojrzenie? Rzeczy małe i wielkie,
 • obserwatorzy i obserwowani w historii kultury,
 • patrzenie i widzenie a percepcja/intuicja,
 • spojrzenie jako element inicjujący poznanie antropologiczne,
 • badania antropologiczne jako „przeglądanie się w lustrze innego”,
 • ekstensje ludzkiego wzroku i ich wpływ na nasze widzenie,
 • sny, marzenia, fantazje i inne przykłady widzenia bez patrzenia,
 • percepcja – recepcja – reprezentacja,
 • okulocentryzm w tradycji zachodniej,
 • film i fotografia antropologiczna,
 • zmiany perspektywy widzenia w grach komputerowych,
 • spojrzenie i widzenie w tekstach literackich, filmowych, teatralnych itp.

 

Zgłoszenia udziału należy przesyłać w terminie do 28 lutego 2015 r. na adres: thk@us.edu.pl. Program konferencji ogłoszony zostanie w pierwszym tygodniu marca. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, afiliację (w przypadku studentów: uczelnia, kierunek, rok studiów), tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000–1500 znaków).

Konferencja organizowana jest pod patronatem naukowym Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ i „Laboratorium Kultury”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.thk.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.