facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III”

26 października 2012 r. o godz. 9.30 w auli im. aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III”. Podczas wydarzenia prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego wygłosi wykład pt. „Niestandardowe negocjacje policyjne. Tłumacz w sytuacjach kryzysowych”.
Inicjatywa ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń naukowych dążących do osiągnięcia porozumienia w sytuacjach kryzysowych oraz osiągnięcie konsensusu pomiędzy naukowcami a praktykami zajmującymi się problematyką reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorami konferencji są: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz Szkoła Policji w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.slaska.policja.gov.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.