facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Komputery kwantowe – narzędzia współczesnej informatyki”

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

23 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się konferencja pt. „Komputery kwantowe – narzędzia współczesnej informatyki”, w której uczestniczyć będą przedstawiciele firmy D-Wave, producenta najbardziej zaawansowanych na świecie komputerów kwantowych. Jej klientami są: Lockheed Martin, The Quantum Artificial Intelligence Lab (Google, NASA, USRA), Los Alamos National Laboratory czy USC Information Sciences Institute. Komputery kwantowe produkowane przez firmę D-Wave przeznaczone są do rozwiązywania zagadnień optymalizacji przy wykorzystaniu przyśpieszających obliczenia algorytmów kwantowych. Wydarzenie stanowić będzie okazję do wymiany doświadczeń i wytyczania ścieżek rozwoju klasycznej i kwantowej informatyki stosowanej.

Konferencje otworzy prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz dr hab. Jerzy Dajka – dyrektor elekt Instytutu Fizyki UŚ. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz uniwersytetu, firm związanych z sektorem IT oraz pracownicy i studenci  Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Program konferencji (dokument pdf)


„radio.katowice.pl” - „Komputery kwantowe” (23.06.2016).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.