facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Kobieta… bezpieczna”

8 marca 2013 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się II edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kobieta… bezpieczna”, której celem jest zwiększanie świadomości kobiet na temat potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Podczas tegorocznego spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z życiem zawodowym kobiet oraz potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Omówione zostaną także kwestie komunikacji z ofiarami gwałtów, przemocy psychicznej i fizycznej w małżeństwach, a także specyfika relacji damsko-męskich.

Wykład inauguracyjny pt. „Ikona ciepła i niewinności a stereotypy” wygłosi prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu udział wezmą: szef anteny Polskiego Radia Katowice Jacek Filus, generał policji dr Dariusz Biel, dyrekcja Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, naczelnik Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.


Konferencja podzielona została na trzy panele:
• I sesja ekspercka, podczas której głos zabierze naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Dawid Kaszuba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
• II sesja wykładowa – „Kobieta w obliczu kryzysu”,
• III sesja wykładowa – „Kobieta w języku i literaturze”.

Patronat honorowy nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska i Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo.

Program konferencji
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.