facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Kariera zaczyna się po pięćdziesiątce!”

27 stycznia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja pt. „Kariera zaczyna się po pięćdziesiątce!”, która ma być podsumowaniem realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – „Kompetencje na miarę potrzeb”.

Głównym celem przedsięwzięcia, skierowanego do 200 osób pracujących z województwa śląskiego w wieku powyżej 50 roku życia, było utrzymanie i wydłużenie aktywności zawodowej poprzez kompleksowe podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Konferencja będzie okazją do przedstawienia rezultatów projektu, poruszenia tematyki kształcenia ustawicznego i zatrudniania osób w wieku 50+ oraz wystąpień pracodawców, którzy prowadzą aktywną politykę zatrudnienia wobec swoich pracowników w wieku powyżej 50 roku życia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.