facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Joga w kontekstach kulturowych”

Od 23 do 25 września 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się konferencja naukowej pt. „Joga w kontekstach kulturowych”. Organizatorami spotkania są: Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Zakład Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencja jest projektem interdyscyplinarnym. Jej celem jest pokazanie różnych aspektów jogi, przede wszystkim jako zjawiska modelowanego konkretnymi warunkami kulturowymi. W czasie spotkań będą dyskutowane następujące zagadnienia:

  • joga w tradycyjnym kontekście kulturowo-historycznym,
  • joga jako przedmiot zainteresowania kultury zachodniej,
  • joga jako element procesu orientalizacji Zachodu,
  • joga w Polsce: szkoły, ośrodki i tradycje,
  • polskie badania naukowe nad różnymi aspektami jogi,
  • joga w oglądzie potocznym – wyobrażenia i nieporozumienia.
     

Części referatowej i wystawie poświęconej publikacjom na temat jogi (opracowanie: CINiBA) towarzyszyć będzie część warsztatowa.

Program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.