facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”

Katowice
24.05.2017 - 25.05.2017

Od 24 do 25 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”, której organizatorem jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.

Według Marthy C. Nussbaum jedną z powinności szkoły jest wpieranie krytycznego myślenia, a tym samym odwagi, jakiej wymaga wyrażanie sprzeciwu wobec dominujących opinii. Niebagatelną rolę w kształceniu tej umiejętności odgrywają lekcje języka polskiego, na których wielokierunkowa refleksja nad językiem zwiększa szansę na rozmaite interpretacje tekstów kultury.

Konferencja „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej” zostanie poświęcona tym trzem obszarom działań obecnych na kolejnych etapach edukacji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi następujące kwestie:

  • od słowa do tekstu, od tekstu do słowa,
  • edukacja językowa jako środek do rozumienia świata,
  • interdyscyplinarność edukacji polonistycznej,
  • nie tylko poloniści – miejsce i rola interpretacji na innych przedmiotach,
  • interpretacja a system edukacji,
  • etyka i interpretacja.                                                                         


Wystąpienia nie powinny przekraczać 20 minut (objętość tekstu do 12 stron). Opłata konferencyjna obejmująca wyżywienie, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz druk publikacji wynosi 450 zł. Zgłoszenie chęci udziału należy przesyłać na załączonym formularzu do 28 lutego drogą elekroniczną na adresy e-mail: ewa.jaskola@me.com lub gosiek761@wp.pl albo pocztą tradycyjną na adres:

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

pl. Sejmu Śląskiego 1

40-032 Katowice

Formularz zgłoszeniowy (word)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.