facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”

Fundacja Dialog Bez Przemocy we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką organizują interdyscyplinarną konferencję pt. „Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej” (projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Seminarium odbędzie się 2 września 2015 r. w CINiBA. Przedmiotem spotkania będzie dyskusja nad problematyką przemocy w rodzinie stanowiącej część szerszego zjawiska kulturowego, jakim jest męska przemoc wobec kobiet.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom społecznych reakcji i możliwościom oddziaływań podmiotów społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej oraz konieczności tworzenia warunków dla zmiany zachowania i postaw mężczyzn stosujących przemoc ze względu na płeć.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.