facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies”

Zakład Translatoryki Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies”, której tematem przewodnim jest interdyscyplinarny charakter przekładu ustnego. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów dla teoretyków, badaczy i dydaktyków przekładu ustnego, tłumaczy oraz doktorantów, którzy wykazują interdyscyplinarne podejście do poruszanych przez siebie problemów badawczych, a także prezentacja wyników prowadzonych badań.

Konferencja odbędzie się 15 i 16 października 2015 roku w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5). Lista proponowanych tematów prezentacji obejmuje następujące zagadnienia:

 • przekład konferencyjny,
 • przekład ustny środowiskowy/przekład ustny dla instytucji publicznych,
 • przekład języka migowego,
 • przekład ustny a językoznawstwo,
 • przekład ustny a socjologia,
 • przekład ustny a psychologia,
 • przekład ustny a antropologia,
 • przekład ustny a prawo,
 • przekład ustny a językoznawstwo kryminalistyczne,
 • przekład ustny a neurolingwistyka,
 • przekład ustny a kulturoznawstwo,
 • przekład ustny a studia nad komunikacją,
 • szkolenie tłumaczy ustnych.
   

W konferencji udział wezmą: prof. Carmen Valero Garcés (Universidad de Alcalá), prof. Ingrid Kurz (Universität Wien), prof. Robert G. Lee (University of Central Lancashire), prof. dr hab. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki).

Abstrakty w języku angielskim lub polskim, liczące nie więcej niż 200–300 słów (wyłączając bibliografię) przyjmowane są drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie .doc lub .pdf) – adres e-mail: iedis@us.edu.pl do 25 maja 2015 r. Abstrakt zawierać powinien nazwisko autora/autorów, afiliację, adres e-mail, tytuł referatu oraz 3–5 słów kluczowych. Autorzy zostaną zawiadomieni o przyjęciu referatu drogą elektroniczną do 30 maja 2015 roku.

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji składającej się z wybranych artykułów. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://ija.us.edu.pl/sub/iedis

Zaproszenie 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.