facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego – historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej”

10 kwietnia 2013 r. o godz. 9.30 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego – historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej”. Sesja wpisuje się w międzynarodowe obchody 1150. rocznicy przybycia Braci Sołuńskich na Wielkie Morawy. Głównym tematem dyskusji będą zagadnienia związane z dziedzictwem, jakie zostawili na naszych ziemiach patroni Europy – święci Cyryl i Metody. Organizatorami spotkania są: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Stowarzyszenie Teologów Ekumenistów przy Konferencji Episkopatu Polski, oddział w Katowicach Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Polskiej Akademii Nauk, Zakład Porównawczej Pedagogiki Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.