facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej”

16 kwietnia 2015 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej”. Celem seminarium jest integracja środowisk naukowych i nauczycielskich, która daje okazję do zaprezentowania i promowania innowacyjnych programów, metod pracy oraz projektów edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł do 14 marca 2015 roku. Opłata obejmuje: publikację w recenzowanej monografii, a także poczęstunek w przerwie obrad oraz obiad. Opłata konferencyjna dla osób zainteresowanych biernym udziałem w konferencji wynosi 100 zł (cena obejmuje materiały konferencyjne i wyżywienie).

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Wymogi redagowania tekstów

Baza noclegów w Cieszynie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.