facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne”

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej działające na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie organizuje konferencję naukową pt. „Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne”. Seminarium odbędzie się w czwartek 12 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie (ul. Bielska 62).

Konferencja będzie poświęcona między innymi takim zagadnieniom, jak:

  • twórcze myślenie,
  • myśli filozoficzne,
  • nowe idee w edukacji,
  • sposoby działania oraz sposoby myślenia Edwarda de Bono,
  • coaching.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.