facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Historia – teologia – tradycja”

23 października 2014 r. na Wydziale Teologicznym UŚ odbędzie się konferencja naukowa pt. „Historia – teologia – tradycja”, poświęcona ks. prof. dr. hab. Józefowi Krętoszowi z okazji 65. rocznicy urodzin.

Organizatorem konferencji jest Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa UŚ. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wręczenie księgi jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Józefowi Krętoszowi.

Honorowy patronat nad konferencją objęli JE Arcybiskup Wiktor Skworc oraz dziekan Wydziału Teologicznego UŚ ks. dr hab. Antoni Bartoszek.

 

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.