facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Hermeneutyka wina”


24.11.2014 - 24.11.2014

Zarząd Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Koło Młodych Klasyków UŚ organizują konferencję pt. „Hermeneutyka wina”.

Seminarium odbędzie się 24 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.