facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Hermeneutyka wina”

Zarząd Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Koło Młodych Klasyków UŚ organizują konferencję pt. „Hermeneutyka wina”.

Seminarium odbędzie się 24 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.