facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Gospodarka niskoemisyjna, węgiel kamienny – realia polskie”

6 listopada 2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Senatu RP w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Gospodarka niskoemisyjna, węgiel kamienny – realia polskie”, w której uczestniczyć będą prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz prof. zw. dr hab. Jacek Jania, kierownik Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne. Podczas drugiego panelu, zatytułowanego „Górnictwo węgla kamiennego w Polsce – stan obecny i perspektywy”, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny wygłosi wykład pt. „Węgiel – stały element biosfery Ziemi”, natomiast  prof. zw. dr hab. Jacek Jania przedstawi „Kontekst globalny cieplejszego klimatu”.

Konferencję organizuje Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP we współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA, Kompanią Węglową SA, Jastrzębską Spółką Węglową SA oraz przedsiębiorstwem Tauron Polska Energia SA.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.