facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Gn. Pompejusz Wielki. Historia i tradycja”

23 i 24 listopada 2015 r. w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego będzie trwać konferencja naukowa pt. „Gn. Pompejusz Wielki. Historia i tradycja”. Seminarium skierowane jest do historyków zainteresowanych zagadnieniami związanymi z Gn. Pompejuszem. Spotkanie będzie kontynuacją dwóch sesji naukowych zorganizowanych w latach 2013–2014 w Lublinie, które dotyczyły problematyki związanej z L. Korneliuszem Sullą i M. Antoniuszem. W konferencji uczestniczyć będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Wydarzenie organizowane jest przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UŚ.

Zaproszenie

Lista prelegentów i tematy wystąpień

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.