facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Ger–Kominek Workshop in Mathematical Analysis and Real Functions”

20 i 21 listopada 2015 r. w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (Katowice, ul. Bankowa 14) odbywać się będzie konferencja międzynarodowa pn. „Ger–Kominek Workshop in Mathematical Analysis and Real Functions”, dedykowana prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi i prof. dr. hab. Zygfrydowi Kominkowi – pracownikom Zakładu Równań Funkcyjnych UŚ. W wydarzeniu udział wezmą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. Organizatorzy – Instytut Matematyki i Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego – zachęcają do udziału w konferencji.

Program konferencji dostępny jest na stronie Instytutu Matematyki UŚ: www.math.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.